Test noseenosti 3 dni pred obdobjem

®enske, ki i¹èejo otroka, kot tudi tiste, ki se bojijo noseènosti, poleg testa noseènosti, posku¹ajo v sebi najti simptome, ki bodo potrdili, ali izkljuèujejo strahove (ali upanje za oploditev. Vendar, kaj so ti znaki? Kako jih lahko najdete? Prvi in hkrati najbolj opazen simptom je pomanjkanje èasa. Ni treba poudarjati stanj - zamude pri menstruaciji, tudi veèdnevne, lahko zagotovijo ¹tevilni dejavniki, vkljuèno z anksioznostjo in prikraj¹anostjo. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje noseènosti. Tako se zgodi, da noseènice menstruirajo tudi do tri mesece po oploditvi. Predvidevamo pa, da posku¹amo za potomce, ni v dr¾avi, ker je potem preizkus noseènosti, ki veselo oznaèuje dve èrti. Kako visoko?

Obstajajo situacije, ko bodoèe matere obèutijo simptome noseènosti ¾e v prvem tednu oploditve. Ponavadi pa so po enem mesecu. Njihova najveèja intenzivnost se pojavi na koncu prvega trimeseèja, ki je pribli¾no 10. teden, in izginejo v prostorih 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Topli in boleèi prsi. V telesu noseènice dose¾e veliko hormonskih sprememb, ki so naèrtovane v naèrtu prihodnje priprave, otroka pa ne smemo ustrezno prena¹ati le v teh 9 mesecih, ampak ¹e za prihodnjo vzgojo. Zato se na zaèetku izbolj¹anja mleènih ¾lez prsi lahko poveèajo, bradavice pa so bolj suhe in enostavnej¹e.Slabost in bruhanje. To je verjetno najbolj hiter in pogost simptom noseènosti. V zgodnjih jutranjih porah se znatno poslab¹ajo in lahko trajajo celo nekaj ur. Ponavadi se prito¾ujejo nad ¾enskami sredi noseènosti (toda tu so tudi odstopanja od vrednosti - moj bratranec je bil pred kratkim veljavno enkrat prilo¾nost in misli, da se mi enkrat ne zdi slabo. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, kar vpliva na simptome jutranjega slabosti. Vendar so opazili, da je njihovo pospe¹evanje veliko bolj priljubljeno med ¾enskami, ki so v stalnem strahu in stresu.Sprememba apetita. Seveda nihèe ne pozna takih simptomov, kot so poveèan apetit ali popolna sprememba okusa. Dejstvo, da smo noseèi, da jemljemo vse, kar gre na lokalno mo¾nost hladilnika, in dejstvo, da je nenadoma zelo dobra me¹anica sleda s kislimi kumaricami in Nutelami hormonske spremembe v bli¾njem sistemu.

Ko sem v prej¹njih delih vnosa vedno oznaèila, se lahko pojavijo vsi simptomi noseènosti. Prav tako ni navedeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ¾enske, ki so hudo prizadete zaradi nev¹eènosti zgodnje noseènosti, toda (pogosto pogosto so primeri, ko je noseènost praktièno popolna. Zato se ne zana¹ajte na filme in serije, ki nam povedo, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, podnebne spremembe in omedlevica od pomembnega dne oploditve. Vsaka oseba ima blagoslovljeno stanje na popolnoma drugaèen, individualen naèin.