Standardna definicija atex

Velika kovinska garderoba ali sme¹no pritrjene vreèke za vsa velika vedra, pogosto je videz zbiralnika prahu, vklopi glasne, sesalne zvoke. Pogosto smo v produkcijskih halah videli tak¹ne sme¹ne naprave, vendar jih komaj kdo posveèa pozornost.

Tak¹na naprava je zbiralec prahu, to je industrijski zbiralnik prahu, zaradi katerega je zrak v visokih proizvodnih halah moèan in vse njegove neèistoèe absorbira zgoraj omenjena naprava.Zbiralniki prahu so razlièni, za dokazljiv pra¹ni zbiralnik, ki je podoben omari, napajan s trifazno moèjo 1,5 kW, s filtrom, oèi¹èenim s stisnjenim zrakom, je pretok zraka v takem zbiralniku prahu 1500 m3 / h. V takem èistilniku je na njem name¹èena upravljalna plo¹èa in za njen namen je izbran du¹ilec zvoka, ki je uti¹al njegovo delovanje. Vreèke za prah so zlato za èi¹èenje zraka iz celega prahu, vreèasti filtri se na splo¹no oèistijo z roko s pihanjem z zrakom ali mehansko s stresanjem.Ker so zbiralniki za prah oblikovani tako, da je zrak nastavljen v obe smeri, pozimi igrajo tudi vlogo pihanja toplega zraka v dvorano. Industrijski zbiralnik prahu je narejen iz atex misli, tj. zaradi nastajanja zbiralnikov prahu, sesalnih tulcev ali vseh vrst vezav v proizvodnih dvoranah je zrak zdrav, filtriran in delovni pogoji v skladu s splo¹nimi zdravstvenimi in varnostnimi standardi.Vèasih so bili ljudje, ki so bili pod slabimi zdravstvenimi pogojibili smo posledice te dejavnosti v kasnej¹ih obdobjih na¹ega obstoja, praktièno funkcija v razmerah, ¹kodljivih za zdravje, je bila podlaga in nihèe ni ponovil stanja zaposlenega, danes pa se delodajalec trudi razmi¹ljati o delovnih pogojih, v drugih primerih pa so zaposleni ¾e seznanjeni z aplikacijo in zahtevanjem na¹ega blaga.Zato se v tovarnah in stanovanjih, ki jih potrebujejo, izvajajo vse vrste naprav, ki omogoèajo hrano in ustvarjajo, da so pogoji delovanja varni, proizvajalci pa predlagajo tudi modne in enostavnej¹e naprave, saj so pra¹ni zbiralniki sedaj v mobilni obliki tudi kot prenosne naprave za manj onesna¾evanja.