Spalnica za garderobo

Prihaja dolgo prièakovana pomlad. Potem ne samo prilo¾nost, da izgubite nekaj dodatnih kilogramov, ampak tudi spremenite na¹e prehranjevalne sloge. V toplej¹em vremenu nas spodbuja, da opustimo te¾ko prebavljivo prehrano na osnovi telesa in mleènih izdelkov ter da izkoristimo zdravje, ki ga ponujajo solate.

vitaminiSolate so prava vitaminska bomba. Zagotavljajo nam vse komponente, ki so potrebne za pravilno delovanje sistema. Poljaki pa se ¹e vedno spominjajo strasti, da bi raje uporabljali ¾ivalske proizvode. Zato veliko na¹ih rojakov trpi zaradi bolezni srca in o¾ilja. Koronarna bolezen, ateroskleroza in hipertenzija so eden od pomembnih vzrokov smrti pri starej¹ih. Pogostej¹e u¾ivanje solat in zmanj¹evanje ¾ivalskih proizvodov zmanj¹uje tveganje za omenjene bolezni.

prebavljivostZelenjava je veliko bolj obèutljiva kot mesni in mleèni izdelki. Manj so v obliki hrane, zaradi èesar se poèutimo bolje, ko smo jih jedli. Zelenjava ima alkalno reakcijo v nasprotju z mesnimi izdelki. Zaradi tega ne vsebujejo te¾av z zgago in hiperacidnostjo. Prehrana, ki temelji na u¾ivanju solat, je moènej¹a in prijetnej¹a za va¹ prebavni sistem.

Enostavnost pripravePriprava solate sploh ni nevarna, ¹e posebej, èe imate dovolj opreme. Elektrièni helikopter za zelenjavo nas bo prisilil, da jih hitro izumimo. Vse, kar morate storiti, je, da izberete zelenjavo, iz katere ¾elite narediti solato, jih razre¾ite s pomoèjo stroja, preme¹ajte in roskajte z limoninim sokom. V nekaj minutah smo ustrezen in hranljiv obrok.

kaloriènaPreden pridejo svetli in poletni dnevi, je vredno izgubiti nekaj ma¹èobe, ki se nabira pozimi. Najbolj uèinkovit naèin za doseganje ¾elene silhuete je vtis prehrane, ki temelji na zelenjavi in solati. Hitro boste ugotovili, da je lahko veliko bolj¹i od tradicionalnih poljskih problemov in svinjskih kotletov. Kaj je zelo pomembno pripraviti okusno solato, vam ni treba biti specialist v kuhinji. Potrebna je le energija in misel. To ¾elimo od na¹ih sestavin, katerih sestavine ustvarjamo na¹o okusno in odporno solato.