Rezkanje cnc kalwaria zebrzydowska

Glavni namen obdelave odpadkov je prenos oblike in dimenzij ter dodatno hrapavosti razliènih vrst kovinskih materialov z odstranitvijo odveène snovi, ki se navadno imenuje prevelika. Trenutno so najzanimivej¹e vrste obdelave cnc rezkanje, ki se uporablja v mnogih podjetjih.

Na splo¹no se obdelava lahko porabi za obdelavo in erozijsko obdelavo. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo tudi strojno obdelavo èipov. Danes zadnja vrstica med drugim vkljuèuje operacijo, imenovano rezkanje. Vredno je vedeti, da orodje med to obdelavo veèinoma opravlja rotacijsko gibanje. Vendar pa je, odvisno od naprave, na kateri delamo, preprièano, da orodje lahko ¹e vedno izvaja gibanje. Toda najpogostej¹a je, da je obdelovalec obdelovan z gibanjem krme. Za¾eleno je, da napravo, na kateri izvajamo omenjeno operacijo, doloèimo z rezkalnim strojem. Na trgu je veliko naèinov rezkanja. Vkljuèujemo lahko namizne rezkalne stroje, kot tudi konzolne rezkalne stroje, ki med drugim vkljuèujejo vertikalne in horizontalne konzolne rezkalne stroje ter vertikalne konzolne rezkalne stroje s torzijsko glavo. Razlikujemo tudi radialne in revolverske rezkalne stroje ter no¾e, kopirne stroje in posebne rezkalne stroje.

Pri odloèanju o obdelavi kovinskega materiala morate najprej izbrati pravo vrsto zdravljenja. Zato je izjemno pomembno, ker moramo v odnosih iz strukture na¹ih èlankov izbrati ustrezne parametre njegove obdelave.