Racunovodski urad je breza

Računovodski urad kot gospodarski subjekt nudi pomoč pri velikosti računovodstva, vodenju kadrovske dokumentacije in dokumentacije o izplačanih plačah. Te storitve imajo za posledico položaj drugih gospodarskih subjektov in institucij ter fizičnih oseb.S podpisom pogodbe se izvajalec, to je računovodski urad, obvezuje, da bo opravljal naloge, povezane z izvajanjem davčnega prava, dobrega dela in še vedno povezanih pravic iz socialnega zavarovanja.

Optima Biuro Rachunkowe je bila oblikovana za poenostavitev dela računovodskih pisarn, ki izvajajo serijsko poslovanje v drugačni obliki. Modul Optima je tesno povezan z računovodskim uradom, vse informacije pa je mogoče redno nadgrajevati in sinhronizirati. Tako ima računovodja možnost, da prevzame posle brez dodatne prijave.Glede na vrednost in značaj podjetja lahko uporabite različne module, ki jih nudi program Optima Biuro Rachunkowe.Modul Tax Book omogoča npr. Neposredne računovodske storitve za podjetja. Omogočila bo poravnavo z davčnim uradom v skladu z najnovejšimi predpisi. Še en element trgovinske knjige bo kupljen za izvedbo knjig skupaj z zadnjim Zakonom o računovodstvu. Računovodski postopki so na splošno avtomatizirani. Ta element beleži DDV. Omogoča tudi pošiljanje izjav v elektronski obliki.Drugi element osnovnih sredstev daje računovodskim pisarnam možnost, da vodijo evidenco osnovnih sredstev za človeka, pa tudi pravne in psihološke vrednote. Prav tako vam omogoča, da uredite amortizacijo. Prav tako samodejno knjiži stroške amortizacije in beleži zgodovino osnovnega sredstva.Modul za kadrovske zadeve in plačilne liste zbira in izdaja davčne napovedi, izračuna prispevke ZUS. Računovodskim pisarnam omogoča vodenje kadrovske in plačilne dokumentacije. Sodeluje s programom Płatnik. Popravi plačilno listo in pošlje informacije davčnemu uradu. Vse to se dogaja v skladu z najnovejšimi predpisi, ki se stalno posodabljajo.Program Optima je najbolj pogosto izbrana programska oprema računovodskih pisarn in davčnih svetovalcev. Udoben je v velikih skupinah in oblikah storitev, ki so na voljo prek interneta.