Preprecevanje zdravja in fitoterapija allegro

ATEX je pravno dejstvo Evropske unije, ki ureja zahteve glede varnosti in zdravstvene pomoči, ki jih morajo izpolnjevati vsi proizvodi, ki se izvajajo v praksi v potencialno eksplozivnih atmosferah. Najnovejše informacije po uskladitvi že obstoječih standardov ATEX 2014/34 / EU začnejo veljati od 20. aprila 2016, za vsak učinek pa morajo biti navedbe:

1. Oznaka CE, 2. identifikacijska številka enote, ki je izdala certifikat, 3. simbol protieksplozijske zaščite, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija naprav, 6. vrsta protieksplozijske zaščite, 7. eksplozijska podskupina, 8. temperaturni razred.Vse naprave želijo biti zasnovane tako, da med knjigo ne predstavljajo grožnje. Izdaja potrdila s strani pooblaščenih organov (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za preskušanje in certificiranje Ltd Gliwice se nanaša na druge postopke: 1. ES pregled tipa - končno potrdi, da naprava izpolnjuje bistvene zahteve direktive, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek odobritve sistema kakovosti, ki omogoča, da se izdelek označi z oznako CE in izdaja izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek vprašanj in kakovost vsakega rezultata, ki je bil proizveden v smislu sklepanja sporazuma z nasveti, 4. zagotavljanje kakovosti izdelka - postopek uporabljeni sistem kakovosti, vključno s končnim nadzorom in preverjanjem izdelkov, 5. soglasje z osebo - postopek za izpolnitev ustreznih preskusov vsakega proizvedenega izdelka s strani proizvajalca, da se zagotovi njegovo sodelovanje z osebo, opisano v standardnem certifikatu ES in zahtevah direktive, 6. notranji nadzor za proizvodnjo - postopek za pripravo tehnične dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let po izdelavi zadnjega izvoda; 7. posredovanje tehnične dokumentacije vodji, priglašeni v skladišču, dokumentacija mora vsebovati splošen opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov, rezultati preskusov in izračunov, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje na enoto.