Nakup blagajne bydgoszcz

V letu 2015 se je zaradi ministrstva za finance bistveno zmanj¹alo ¹tevilo davkoplaèevalcev, ki so uporabljali zamude pri obvezni registraciji prodaje z uporabo snemalnih naprav. Klièe, da je blagajna ali finanèni tiskalnik nujen nakup za skoraj vse, ki vodijo poslovno kampanjo.

®e nekaj let so se spremembe postopoma uvajale v predpise, v letu 2016 se v sodobnem slogu ni niè spremenilo, vendar je omejitev 20.000 tisoè evrov, ki se odpoveduje namenu posedovanja tak¹nih naprav, tudi majhni trgovci hitro prehajajo.Kaj naj potem izberete, katero jed bo deloval v na¹em podjetju? Kak¹na je razlika med tiskalnikom in blagajno?Blagajna je pripomoèek za prodajo na drobno, predpostavka katere je upravljanje fiskalnih prejemkov. Uporablja se veèinoma v lokalnih in srednje velikih trgovinah, vendar pa bo zelo dobro deloval tudi v celotnih ustanovah. Seveda obstajajo tudi druge razlièice teh institucij, npr. Prenosne (ki delajo na baterije, ki veljajo v pomenu, kjer obstajajo vrzeli pri dobavi elektriène energije in v primeru ljudi, ki pogosto upravljajo na¹e finanèno delo v bloku stranke. Ta skupina vkljuèuje druge vrste ponudnikov storitev, npr. Storitve popravil, prodajalce od vrat do vrat in celo odvetnike. Prednosti blagajn so ni¾ji stro¹ki nakupa kot tiskalniki in nedvomno dejstvo, da je za njegovo delovanje potreben le prodajalec.Novitusov fiskalni tiskalnik se uporablja za evidentiranje prihodkov od prodaje in prodaje potrdil. Vendar pa je glavna razlika je zadnji, da ne more delovati sam, mora delati z raèunalnikom, ki ima dober prodajni program. Re¹itve najpogosteje uporabljajo podru¾nice z zelo dolgimi blagovnimi bazami in so ¾e opremljene z raèunalniki, opremljenimi s prodajno programsko opremo, npr. Za izdelavo raèunov z DDV. Prikljuèitev tiskalnika vam omogoèa ne le tiskanje potrdil ali raèunov, ampak tudi omogoèanje samodejnega shranjevanja blaga (trenutno v èasu izdaje potrdila. Druga korist, ki jo ima ta oprema, je mo¾nost pregleda inventarja blaga (prek prodajnega programa in uporaba razliènih rabatov, npr. "Kupi dva v vrednosti enega". Pomanjkljivosti tiskalnikov so verjetno visoka nakupna vrednost in potrebna raèunalni¹ka odobritev.