Multimedijski programi matematika osnovna sola

V današnjem času, v pogodbi z zelo hitrim razvojem sodobnih računalniških metod, je FEM (metoda končnih elementov hitro postala izjemno prestižno orodje za numerično analizo različnih konstrukcij. MES modeliranje je našlo zelo močno vlogo na skoraj vsakem sodobnem inženirskem področju in v uporabni matematiki. Najenostavnejši izraz, MES, je zapletena metoda reševanja diferencialnih in parcialnih enačb (po predhodni diskretizaciji v normalnem prostoru.

Kaj predstavlja MESMetoda končnih elementov, tako da je trenutno enaka najbolj običajnim računalniškim metodam za določanje napetosti, posplošenih sil, deformacij in premikov v analiziranih strukturah. Modeliranje MES je sestavljeno iz postavitve načrta za celo število končnih elementov. Na področju vsakega posameznega elementa lahko ustvarimo nekaj približkov in vse neznane (predvsem premike predstavimo z dodatno interpolacijsko funkcijo s pomočjo samih vrednosti v zaprtem številu točk (pogovorno imenovanih vozlišč.

Uporaba modeliranja MESV sodobnem času preverjamo trdnost strukture, napetosti, premikanja in simulacije deformacij z metodo MKE. Pri računalniški mehaniki (CAE se ta metoda lahko uporablja za preučevanje toplotnega toka in pretoka tekočine. Metoda MES je primerna tudi za iskanje dinamike, statiko strojev, kinematiko in magnetostatične, elektromagnetne in elektrostatične učinke. MES modeliranje se lahko prenese v 2D (dvodimenzionalni prostor, kjer se diskretizacija nanaša predvsem na delitev določenega območja na trikotnike. Zahvaljujoč tej strategiji lahko preštejemo vrednosti, ki se pojavijo v nizu določenega programa. Pri tej metodi pa obstajajo določene omejitve.

Največje prednosti in slabosti metode FEMNajvečja prednost MES je zmožnost doseganja dobrih rezultatov tudi pri zelo nevarnih oblikah, za katere je bilo zelo težko izvesti običajne analitične izračune. V poslu to pomeni, da se lahko ena stvar igra v mislih računalnika, brez potrebe po gradnji dragih prototipov. Ta postopek v veliki meri olajšuje celoten proces načrtovanja.Delitev preučevanega območja na vedno nižje elemente povzroči natančnejše rezultate izračuna. Zagotoviti je treba tudi, da je povpraševanje po računalniški lestvici sodobnih računalnikov vedno večje. Ne smemo pozabiti, da bi bilo treba v takem primeru resno vključiti tudi vse napake pri izračunu, ki izhajajo iz pogostih približkov obdelanih vrednosti. Če bo preučevano območje usmerjeno iz več sto tisoč preostalih elementov, ki uporabljajo nelinearne lastnosti, bo v tej obliki izračun v prihodnjih iteracijah precej spremenjen, zaradi česar bo končna rešitev zdrava.