Kuhanje elsa

Zahvaljujoè programom kuhanja in videoblogom v omre¾ju je kuhanje postalo zelo pogosto. Kuharji amaterji kuhajo, peèejo, peèejo in odpisujejo, fotografirajo, ustvarjajo slike in spodbujajo druge, da preverijo svoje originalne recepte. Socialna omre¾ja, spletne strani in spletni dnevniki se raztezajo po velikosti kulinariènih predlogov. Zdaj lahko kuhate vse, kjerkoli in kadarkoli. Samo izberite svoj najljub¹i recept, kupujte in kuhajte, kolikor ¾elite.

Jedi iz celega svetaKuhanje je postajalo vse bolj uèinkovito, saj se zdaj trg hrane iz vsega sveta odpravlja na na¹ trg. O eksotiènih jedi smo lahko sanjali le ducat let. Kajti kdo med nami se je vzgajal na paradi¾nikih in hladnih nogah v ¾eleju sli¹al o takih izdelkih, kot so kelj, kaki, chia ali pa tudi o njihovih lastnih orientalskih uèinkih in zaèimbah? Nihèe, kajne? Naèelo je, da je samo-eksperimentiranje v kuhinji vsadilo vsesplo¹na moda, ki se bo ustavila v sezoni, ko bodo ljudje zaèeli èrpati energijo iz sveta ali verjetno ne! Zahvaljujoè splo¹no dostopnim izdelkom v supermarketih, lahko sami pripravimo jedi, ki so znanja drugih dr¾av, npr. Japonske, Perua ali Ju¾ne Afrike.

Wolf mlin za mesoÈe niste vegetarijanec in ¾elite biti veliko veè kot zrak, je meso definitivno v va¹i kuhinji, skupaj s svinjskimi kotli, trupi, drobovino, pi¹èanèimi fileji in ¹tevilnimi drugimi enako okusnimi zalogaji. Zagotovo si ¾e veèkrat posku¹al pripraviti burgerje? Povedal vam bom skrivnost - najbolje je kupiti novo goveje meso (npr. Entrecote in ga zmeljemo sami. Mlinèek za volèje meso bo kot nala¹è za to. Meso, tako pripravljeno s soljo in poprom, zaèinite, dodajte jajce, èesen, nato pa oblikujete narezke in jih pripravite, kolikor ¾elite.Samoproizvedene jedi so poznana prednost - veste, kaj jeste in manj ma¹èob, manj sladkorja in veè zelenjave ter manj predelanih dejstev, tudi tradicionalne jedi postanejo veliko veèje.