Hilti vc 20 industrijski sesalnik

V na¹ih apartmajih èrpamo iz manj¹ih sesalnikov, ti sesalniki nam omogoèajo, da so prostori èisti. Vendar pa domaèi sesalnik ni dovolj za èi¹èenje velikih trgovin ali celotnih industrijskih dvoran. Industrijski sesalniki so bili narejeni za sesanje najveèje umazanije na najveèjih povr¹inah. Te posode tvorijo izjemno visoko sesalno moè, se vnesejo v mokro in vroèo proizvodnjo, odstranijo obèutljiv prah in omogoèijo neprekinjeno ali veèkratno menjavo.

Razredi industrijskega sesalnika:Te vrste sesalnikov so pomembni titani funkcij v pisarnah, v proizvodnih halah, v podjetjih, pisarnah in tudi v originalnih industrijskih objektih. Sesalniki, to so industrijski sesalniki, kot so vrste avtomobilov, ¹tejejo za razliène vrednosti, zato imamo sesalnike:- super razred, izjemno vzdr¾ljiv, za zelo visoko delo,- srednji razred za posebne pogoje in naloge,- kompaktni razred, opremljen z originalnimi re¹itvami, inovativnimi sesalniki,- sesalniki za Z-obmoèje, odstranjevanje super nevarnih snovi, \ t- zadnja vrednost so sesalniki za tekoèine in sekance, ki se uporabljajo na proizvodnih poteh.

Znaèilnosti: \ tIndustrijski sesalniki so veliki stroji, ki so obremenjeni na kolesih in ki olaj¹ajo ¾ivljenje èistilcem v prostorih velikih proizvodnih dvoran. Mo¾nost na trgu je zelo resna, razlikujejo se po omenjenem razredu, vrednosti in moèi sesanja. Delodajalci, ki si zapomnijo lastne goste, morajo kupiti vsaj en izvod, razen èe edini ni dovolj. V primeru nevarnega razlitja tekoèine je s sesalcem enostavno odstraniti snov in brez izpostavljanja zdravju ¹kodo, lahko sesalnik oèistite. Te univerzalne naprave se dobro zberejo tudi na gradbi¹èih, po vsakem umazanem delu pa oèistijo vsak prostor pred prahom in prahom, ne bodo sledile, ko bo omre¾je konèano. Izbira pravega modela in modela sesalnika je zelo pomembna, vedeti moramo, za katere knjige bomo potrebovali napravo, imamo tudi dva ali tri v enem industrijskem sesalniku, èeprav ne ustvarjajo velike prodaje, a niso tako specializirani.