Centralni sesalnik je lom

Za veèino ljudi je èi¹èenje zdru¾eno z uporabo tradicionalnega sesalnika. Malo ljudi ve, kako pomembno je glavno sesanje. Zato je izjemno funkcionalna naprava (sistem, ki je odprta za ljudi. Naprava ne onesna¾uje, saj se med sesanjem takoj prena¹a prah zunaj hi¹e. In potem v notranjosti ni prahu, brez drobovja, prahu in neugodnega zadu¹evalnega zraka.

Obstaja tudi zelo koristna naprava za vsakogar, ¹e posebej za alergiène bolnike. Srednja sesanje pravi znebil pr¹ic za hi¹nega prahu in cvetnega prahu, in tako, da zagotavljajo ¹ele, da bodo nekateri ljudje z alergijami trpijo. Druga prednost je zadnja, da je orodje udobno in obèutljivo. Te¾a cevi, ki jo nosimo, je veliko manj¹a od te¾e tradicionalnega sesalnika. Poleg tega delo v tej tovarni ne sli¹i, ker je njegova glavna znaèilnost izbrana izven bivalnih prostorov. Tako tiho delovanje omogoèa centralni sistem, da so oèi¹èene krajih lahko enostavno pogovarjati, poslu¹ati radia, telefona in svinca prahu. V tujini, spalnih otrocih ali osebi, ki trpi ali poèiva, ne moremo sli¹ati dela, ki ga opravljamo. Druga pozitivna lastnost centralnega sesanja je njena uèinkovitost. Centralni sistem ima veliko uèinkovitega sesanja, ki ni odvisen od polnosti rezervoarja, v katerem je prah shranjen. Veèina projektov nima vreèk za prah, vendar jih na steni ni mogoèe uporabiti. Sesanje prvi je bolj pomembno kot tradicionalni sesalnik, ker je njegova nabavna vrednost najmanj 1500 z³ plus namestitev, vendar ima toliko prednosti, da je vredno vlagati vanj. Stro¹ke celote je mogoèe zmanj¹ati, ko ga sami postavimo. Kateri deli zahtevajo celoten sistem ogrevanja za sesalni sistem? Naprava zbira iz osrednjega dela, sesalnih cevi in sesalnih vtiènic. Hkrati je osrednja enota najpomembnej¹a znaèilnost naprave, ker prejme motor in dodatno posodo za prah. Naloga osrednje enote je zagotoviti vakuum. Ta skupina je oddaljena od stanovanjskih obmoèij, na primer v kleti, gara¾i, podstre¹ju. Cevi za pitje ni mogoèe videti, ker so skrite v mejah, stropu ali nadstropju. Sesalne vtiènice se prilegajo novim delovom hi¹e, tako da je mogoèe hitro narediti. Èe ¾elite sesati sobo, preprosto prikljuèite cev z ostalim èistilnikom in naprava se bo samodejno vkljuèila. Lahko je bolj vsebovan s tipko, ki je izbrana na roèaju.